Wielu podatników ubiega się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, pamiętaj jednak, że aby go uzyskać, musisz spełniać kilka warunków. Przede wszystkim zakup wszystkich materiałów musi być udokumentowany fakturą wystawioną dla osoby fizycznej.  Materiały powinny być zakupione w celu budowy budynku mieszkalnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach lub w celu wykonania remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Co ważne, nie wszystkie materiały są objęte zwolnieniem z podatku. Zanim zaczniesz ubiegać się o zwrot VAT, zapoznaj się z wykazem opublikowanym przez Ministra Transportu i Budownictwa. Nie otrzymasz też zwrotu za wydatki na robociznę, nawet jeśli są one ściśle związane z zakupem materiałów budowlanych. Zwrot podatku nie może też przekroczyć ustalonej kwoty w pięcioletnim okresie rozliczeniowym. Jeśli o osoba, która się o niego ubiega pozostaje w związku małżeńskim, limit dotyczy obojga małżonków. Aby uzyskać zwrot oprócz udokumentowania wydatków fakturami VAT musimy też posiadać prawo do dysponowania nieruchomością oraz pozwolenie na budowę.

Outsourcing IT

Niezależnie od lokalizacji, branży i wielkości firmy oferujemy outsourcing IT. Wejdź na ItWorks.pl i sprawdź jak to działa.

Linki sponsorowane

Linki sponsorowane to dobry sposób na zaistnenie w internecie i zaprezentowanie Twojej firmy potencjalnym klientom. Pomożemy Ci w tym. Dowiedz się więcej na e-marka.pl

Dopiero taki komplet dokumentów uprawnia nas do złożenia w Urzędzie Skarbowym wniosku o zwrot podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych. Co ciekawe, zwolnienie z podatku nie obejmuje materiałów budowlanych zakupionych poza granicami Unii Europejskiej. Jeśli wybrałeś się za wschodnią granicę, po to by oszczędzić, urząd skarbowy nie ma obowiązku zwrócenia ci podatku VAT. Warto więc jeszcze raz zastanowić się, czy taki wyjazd rzeczywiście się opłaca.